Партньорската програма на Gameday.bg е рекламно партньорство между УЕБ МАРКЕТ БГ ООД и участник в тази програма.

За секции от този текстов документ се въвеждат следните дефиниции:

  • Възложител – УЕБ МАРКЕТ БГ ООД, ЕИК: 203281914, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, в ролята си на юридическо лице, опериращо чрез сайта Gameday.bg
  • Посредник – всяко физическо или юридическо лице, участващо в партньорската програма
  • Партньорска програма – предоставя възможност на посредниците да генерират гейминг точки или парични приходи, чрез разпространяване на рекламни линкове, осигурени от възложителя. Посредникът печели комисионна от всяка продажба, генерирана на от клиент, дошъл на сайта от партньорския му линк/банер.

1.1. Отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ПОСРЕДНИКА, са договорни и се уреждат с регистрационна форма – договор.

1.2. С този договор се дефинират условията на сътрудничество, бизнес принципи, права и задължения, както и правила на поведение на участниците в партньорската програма.

1.3. Натискайки бутона за започване на регистрация като партньор, Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите Общи условия, които представляват неразделна част от договора, влизащ в сила след приключване на регистрацията.

2.1. В партньорската програма могат да участват както фирми, така и физически лица.

2.2. Нашите партньори помагат в популяризирането (рекламирането) на дигитални продукти (игри за компютър), които се предлагат на сайта, в замяна на комисионна за всяка реализирана продажба от клиент, който е влязъл на сайта чрез техен партньорски линк или банер и успешно е завършил и заплатил поръчката си.

2.3. Всички потребители, които кандидатстват подлежат на одобрение след регистрацията си. След стартиране на програмата за даден партньор, той ще бъде наблюдаван периодично от Мениджър на партньорската програма, с цел проверка за спазването на правилата и политиката на програмата.

2.4. След като бъде одобрен, партньорът получава индивидуален достъп до партньорски контролен панел на сайта и идентификационен номер, който се вгражда в рекламните линкове/банери и по който ще бъде разпознаван. Ако няма валидно дадено съгласие за приемане и спазване на настоящите общи условия, лицата не могат да получат достъп, както и не могат да се ползват от правата, които им дава членството, свързано с предоставяните от възложителя рекламни линкове.

2.5. Отчитането на броя продажби, които са реализирани от съответния партньор, става чрез т.нар. „бисквитки” (cookies), които са компонент на всеки интернет браузър. Когато потребител влезе на сайта чрез връзка или банер на партньор, в интернет браузъра на този потребител ще се появи „бисквитка”. Тази „бисквитка” е с давностен срок 30 дни. Това означава, че от момента на първото посещение на този потребител, ако в срок от 30 дни той закупи игра от Gameday.bg, тази покупка ще носи приходи на ПОСРЕДНИКА, дори и потребителят да влиза директно от браузъра си в сайта (а не всеки път през линка/банера на ПОСРЕДНИКА). При всяко следващо посещение на потребителя, срокът на бисквитката се удължава с още 30 дни. Всеки път, когато потребител влиза на адрес Gameday.bg през връзка/банер на даден ПОСРЕДНИК и купува продукт, предлаган на сайта, това действие удължава автоматично давността на „бисквитката” с 1 месец.

2.6. Всеки ПОСРЕДНИК чрез своя акаунт в системата на сайта, ще може да следи реализираните чрез него продажби и размера на комисионната му до момента, всяка продажба, направена от ПОСРЕДНИКА се одобрява до 7 работни дни след направената продажба, с цел предотвратяване на злоупотреби.

2.7. Регистрирането като партньор се извършва еднократно и важи единствено за настоящата партньорска програма. То е равносилно на сключване на комисионен договор за реклама на сайта и предлаганите от нас продукти/услуги.

2.8. Нашите партньори са свободни в избора си на средства и начини за провеждане на рекламна дейност, като отговорността за предприетите действия се носи от самите тях. Ние не толерираме незаконни или нежелани действия (като СПАМ), както и такива, които нарушават добрия тон и приетия етикет на поведение.

2.9. При получаване на основателно оплакване срещу действията на наш партньор, същият ще бъде изключен от нашата програма и лишен от изработената комисионна.

3.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ПОСРЕДНИКА възнаграждение (комисионна) в процент от стойността на продажбата, извлечена от реализираните с негово посредничество успешни продажби на САЙТА.

3.1. Размерът на комисионата за всеки партньор е 5%.

3.2. Комисионни се начисляват върху всички поръчки/покупки, направени от клиент в продължение на 1 (един) месец, считано от първото му посещение на сайта ни, което посещение е инициирано от рекламен линк/банер на наш партньор.

3.3. Възможно е създаване на специален код за отстъпка, който да важи за клиентите на конкретният посредник. По този начин посредника може да разпространява кодът за отстъпка на своята аудитория и всеки от тях, който го използва да му носи комисионна. В този случай комисионната на посредника се намаля на 3%, а отстъпката за неговите клиенти е 5%, като е възможно след договорка с възложителя процентите да бъдат разпределени и по друг начин. Кодовете за отстъпка не важат за игри, които са намалени.

3.4. Комисионни се изплащат само за реализирани продажби, т.е. поръчката е приета и платена от клиента. Не се изплащат комисионни за отказани и провалени клиентски поръчки.

3.5. Статистиката в партньорския панел, до който ще получите достъп след регистрацията си като партньор, е единствената валидна статистика за изчисляване на комисионната ви.

3.6. ПОСРЕДНИКА е длъжен да следи направените от него продажби, през статистиката в партньорския си профил.

4.1. Възнаграждението се изплаща в срок от 14 работни дни след писменото му изискване (по e-mail) от ПОСРЕДНИКА.

4.2. Възнаграждението се натрупва по сметката на ПОСРЕДНИКА, който има възможност по всяко време да следи aкумулираните суми, от статистиката в партньорския си панел, на сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.3. Може да бъде заявена за изплащане натрупана от ПОСРЕДНИКА сума не по-малка от 50лв. (петдесет лева).

4.4. Възнаграждението на ПОСРЕДНИКА се изплаща в лева чрез превеждане на сумите по банков път.

4.5. Комисионни на фирми се изплащат чрез банков превод по фирмената им сметка. За целта е нужно да ни изпратят фактура за рекламна услуга.

4.6. Комисионни на самоосигуряващи се лица (упражняващи свободни професии) се изплащат чрез банков превод по сметка на лицето, след издаване на фактура за рекламна услуга и изпращането и по имейл или генерирането и в партньорският панел.

4.7. Комисионните могат да бъдат изплатени на посредника и под формата на гейминг точки, които да му послужат, като отстъпка за закупуване на игра от сайта Gameday.bg. При изискването на изплащане на комисионни, под формата на гейминг точки натрупаната сума на посредника трябва да е не по-малка от 10лв.

4.8. Комисионни на физически лица, работещи на трудови договори, пенсионери и лица, които не се осигуряват, могат единствено да бъдат преобразувани в гейминг точки.

4.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да деактивира профила на ПОСРЕДНИКА по всяко време. Партньорски профили, неотчели активност през последните 3 месеца ще бъдат деактивирани.

ДА! Линковете могат да бъдат поставяни на вашия сайт или блог. Линковете могат да бъдат поставяни навсякъде на уеб страниците, включително могат да бъдат вмъквани в текстово съдържание и/или тематична статия.

Страниците могат да съдържат подкани за потребителя да кликне върху рекламата. Тематичните статии могат да поощряват потребителя да извърши конкретно действие. Това може да включва подканване за потребителя да посети сайта Gameday.bg. Забранено е потребителите да получават някаква награда за техните действия.

ДА! Линковете могат да бъдат споделяни в публикации и мнения в социалните мрежи от лични акаунти.

ДА! Линковете могат да бъдат поставяни във ваши форум постове или подписи, стига да спазвате правилата на съответния сайт.

НЕ! Линковете НЕ могат да бъдат поставяни на: domain-parking сайтове, Pop-ups, pop-unders, страници за грешки или и-мейл съобщения. ЗАБРАНЕН Е ВСЯКАКЪВ СПАМ. (Спам е масово изпращане по електронен път на едно и също рекламно съобщение на лица, които не желаят това.)

НЕ! Линковете НЕ могат да бъдат поставяни на страници, специално създадени за да бъдат публикувани реклами на тях (banner farm).

НЕ! Елементите от страницата НЕ могат да застъпват никоя част от рекламата и цветовете на страницата трябва да бъдат такива, че рекламата да е видима.

НЕ! Линковете НЕ МОГАТ да бъдат поставяни на страници, които съдържат:

  • нецензурно / еротично / нелегално / торентско съдържание, думи, линкове.
  • пропагандиране на омраза, насилие, расова нетолерантност или пропаганда срещу личности, групи или организации.
  • Pop-ups, pop-unders или exit-windows, които пречат на навигацията в сайта, припокриват рекламите от програмата или променят настройките на потребителите.

НЕ! Забранено е да рекламирате в рекламни мрежи директно партньорския си линк. Може да рекламирате вашите сайтове, на които са поместени партньорските Ви линкове.

НЕ! Листването на афилиейтски линкове в сайтове за обмен на трафик, генериране на фалшиви посещения и обмен на посещения е забранено!

6.1. Всеки ПОСРЕДНИК на САЙТА има потребителско име и парола, избрани от него, които го идентифицират като партньор в партньорската система на сайта.

6.2. Всеки ПОСРЕДНИК е длъжен да пази потребителското си име и парола в тайна и няма право да го предоставя на трети лица.

6.3. ПОСРЕДНИКЪТ носи отговорност за действията на трети лица, на които е предоставил достъп или е дал разрешение да ползват потребителското му име и парола. Във тази връзка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ презумира, че всяка активност във потребителският профил на ПОСРЕДНИКА е резултат на неговите действия и той носи отговорност за тях.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира, че кодовете, които предоставя не са носители на вреден софтуер.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.2.1. Да предоставя на ПОСРЕДНИКА рекламни линкове и/или банери, които да промотират предлаганите към конкретния момент продукти/услуги, публикувани на страниците на сайта.

7.2.2. Да изплати дължимото възнаграждение, съгласно договорените условия и в определените срокове.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.3.1. По всяко време да получава информация относно дейността на ПОСРЕДНИКА по изпълнението на този договор.

7.3.2. Да дава допълнителни указания, които са задължителни за ПОСРЕДНИКА.

7.3.3. Едностранно да определи характера и начините на промотиране на продуктите/услугите, предоставени за продажба на сайта.

7.3.4. Да прекрати действието на договора с едностранно предизвестие, отправено до ПОСРЕДНИКА. За валидно отправено предизвестие се счита и отправеното по e-mail такова.

8.1. ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен:

8.1.1. Да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец, като поставя и публикува рекламни банери, линкове, статии и промо материали само на позволените за това места, според общите условия на партньорската програма.

8.1.2. Да не предприема без съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действия по промяна на предоставените му рекламни материали, както и да не изменя съдържанието им без одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.1.3. Да пази търговската тайна и да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след прекратяване изпълнението по този договор.

8.1.4. Да изпълнява точно дадените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания във връзка с изпълнението на договора.

8.2. ПОСРЕДНИКЪТ има право:

8.2.1. На възнаграждение за всяко осъществено посредничество. Налице е “осъществено посредничество”, когато със съдействието на ПОСРЕДНИКА е реализирана продажба на сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Валидността на бисквитките (Cookies), които отчитат приноса на ПОСРЕДНИКА в реализирането на съответната продажба е равна на срокът на договора.

8.2.2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението му на този договор информация.

8.2.3. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готови за публикуване рекламни линкове и банери.

9.1. Във връзка с посредничеството по конкретна сделка страните могат да сключват допълнително споразумение, с което да конкретизират или изменят някои условия по този договор. Допълнителното споразумение има действие само по отношение на посредничеството по конкретната сделка.

9.2. Допълнителното споразумение по предходната алинея се сключва в писмена форма и се подписва от страните или от упълномощени от тях представители.

10.1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се на САЙТА, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

10.2. ПОСРЕДНИКЪТ не предоставя собствена услуга, а рекламира дейността и търговската марка на сайта; ПОСРЕДНИКЪТ няма право да фалшифицира и/или модифицира произхода или източника, както и софтуера или други материали, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.1. При неизпълнение на този договор страните носят отговорност за причинените вреди, съгласно действащото в страната гражданското и търговското законодателство.

12.1. Договорът е безсрочен и може да бъде прекратен по желание на партньора ни по всяко време. В случай, че афилиейт-партньорът едностранно преустанови участието си в програмата, договорът се счита за прекратен след уреждане на финансовите отношения.

12.2. Условията на партньорската програма и комисионния договор могат да бъдат променяни едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.3. Задължение на участниците е да спазват правилата на програмата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да прекрати едностранно договора, ако ПОСРЕДНИКЪТ извършва действия, противоречащи на настоящите общи условия, като своевременно го уведоми за това.

12.4. Всички съобщения между страните, във връзка с този договор се извършват в писмена форма, в това число и електронна форма. За тази цел страните посочват следните адреси за кореспонденция:

  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: office@gameday.bg.
  • ПОСРЕДНИК: попълнените в потребителският профил данни.

12.5. При промяна на посочените по-горе адреси за кореспонденция, без да е известена другата страна, съобщенията ще се изпращат и считат за връчени на посочените в предходния член адреси, в това число и електронни такива.

13.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред съответно компетентния съд.

13.2. Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

14.1. Тези общи условия съставляват целия договор между вас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с предмета на този Договор и замества всякакви други договори, устни или писмени, между вас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на горното.